Kamp Amersfoort – Berghotel On Tour

Kamp AmersfoortKamp Amersfoort – Berghotel On Tour

Eens in de paar weken gaan medewerkers van het Berghotel als goede vrienden van VVV Amersfoort on tour. De mooiste of meest bijzondere plekjes van Amersfoort worden bezocht en beoordeeld met het strenge doch rechtvaardige oog van het Bergteam. Zo laten we zien hoe iedere activiteit voor een bezoeker zoals jij kan zijn!
Deze maand was het de beurt aan bergtopper Bert, die werkzaam is als Banqueting Servicemedewerker. Hij heeft een bezoek gebracht aan het Nationaal Monument Kamp Amersfoort.
Nationaal Monument Kamp Amersfoort is een van de drie bekendste Nederlandse herinneringscentra. In de periode 1941 tot 1945 hebben ongeveer 37.000 veelal politieke gevangenen voor korte of langere tijd vastgezeten in dit doorgangs- tevens strafkamp dat onder direct bevel stond van de SS. Herinneren, bezinnen en leren is het motto van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort. De stichting is opgericht om niet te vergeten. Of, anders gezegd, om de herinnering levend te houden aan wat zich in de jaren 1940-1945 in en rondom Kamp Amersfoort heeft afgespeeld. Daarom vinden we bij het Berghotel het ook belangrijk dat activiteiten zoals Kamp Amersfoort onder de aandacht komen. Lees hieronder de ervaring van Bert, met foto’s en toelichting eronder.


Bert zijn indrukken van Kamp Amersfoort

“Enig sinds bekend met de geschiedenis rondom de Tweede Wereldoorlog ben ik op bezoek gegaan om een indruk te krijgen van Kamp Amersfoort. Dit voormalig gevangen- en doorvoerkamp ligt op de grens van Amersfoort en Leusden naast de Leusderheide. Mijn eerste indruk bij aankomst toont al aan dat dit geen “leuk”, maar wel een enorm informatief en indrukwekkend bezoek zal zijn. Als je aan komt lopen doemen eerst de letters op, en als je dan door de poort loopt kom je gelijk al bij de wachttoren uit. Als eerste bracht ik een bezoek aan het informatiecentrum. Hierin werd ik hartelijk ontvangen door de vrijwilligers van het kamp die mij voorzagen van een duidelijke plattegrond en wat informatie waar te kijken.
Het informatiecentrum is niet bijzonder groot, maar wel gevuld met informatie en vitrines. Een film speelt af met interviews van overlevenden en nabestaanden. Enkele vitrines tonen informatie en voorwerpen van gevangenen. Een klein stukje is gewijd aan Loes van Overeem, een medewerkster van het Rode Kruis die geholpen heeft bij extra voedseldistributie in de nadagen van de oorlog en het Kamp tijdelijk geleid heeft tussen het vertrek van de kampbewakers en de aankomst van de geallieerden.
Buiten het informatiecentrum staat een plein met informatie. Dit plein ligt op het moment half-open en niet alles was dus toegankelijk. Dit is een tijdelijk iets vanwege een geplande uitbreiding van het informatiecentrum. Hierdoor zijn ook de fundamenten van een paar SS-barakken opengelegd en tijdelijk zichtbaar. Iets verderop ligt het kantoor van de voormalige kampcommandant Berg (welke het Berghotel had gevorderd als woonruimte). Hier zijn nog een aantal authentieke voorwerpen van zijn kantoor te zien alsmede een muurschildering gemaakt door gevangenen ter ere van de bevrijding. Aan de overkant van het informatiecentrum staat het algemeen monument ter herinnering aan de slachtoffers die overleden in kamp Amersfoort. Van hieruit kun je naar het “knekelhuis” waar de lichamen van de geëxecuteerden bewaard werden tot ze in massagraven gedumpt werden. Een ander pad loopt naar de voormalige schietbaan, die tevens dienst deed als executieterrein. Een holle gang uitgegraven door gevangenen met prikkeldraad aan weerskanten geeft nog het meeste weer wat zich heeft plaatsgevonden in de oorlogstijd. De gang doorlopen is zeker indrukwekkend, net als het beeld voor de geëxecuteerden aan het einde waar zich een massagraf bevond. Al met al ben ik er niet lang geweest, het is niet een “vrolijk” bezoek maar zeker een informatief en indrukwekkend bezoek. Ik raad het dan ook iedereen aan om eens te bezoeken. Een bezoek duurt ongeveer 2 uur.”


FOTO’S VAN BERT ZIJN BEZOEK

Toelichting foto’s 

 1. Aan weerskanten van de poort staan de letters Kamp (links) en Amersfoort (rechts)
 2. De wachttoren is een van de weinige overblijfselen van het originele Kamp
 3. De plattegrond van het Kamp anno nu.
 4. Vitrine met gebruisvoorwerpen van de gevangenen.
 5. Een mauqette met d eindeling van het Kamp
 6. De fundamenten van de garage van de SS-eenheid in het kamp gelegerd.
 7. Een strafcel zo krap dat je alleen kon staan.
 8. De bel waarmee iedere dag het appél werd aangegeven
 9. Het bureau van de kampcommandant
 10. Een muurschildering in het commandantskantoor
 11. De laarzen van commandant Berg, na zijn arrestatie geschonken aan het Kamp
 12. Monument ter gevallenen.
 13. Het knekelhuis waar de lichamen van ge-executeerden bewaard blijven totdat deze gedumpt konden worden in een massagraf op de Leusderhei.
 14. De lange uitgegraven schietbaan waar gevangenen geexecuteerd werden.
 15. Het monument aan het einde van de schietbaan waar een massagraf gevonden is.

Zie hier de website van Kamp Amersfoort.